Kita akan merasa perjuangan ini sempit bila kita memikirkan kita yang akan memulakan perjuangan. Akan tetapi, apabila kita memikirkan bahawa perjuangan ini bukan kita yang menamatkannya dan kita hanya salah satu dari mata rantai antara rantaian yang panjang, maka kita akan merasa betapa luasnya perjuangan kita ini kerana keluarga kita bukan diikat oleh keturunan darah tetapi keturunan kita diikat oleh kesatuan aqidah.