Pemimpin?? Siapa pemimpin?? Saya? Kamu? Mereka? Kita?

Kepimpinan sangat penting. Semua orang harus bergerak, menjadi pemimpin. Sama ada kita sedar atau tidak!

Sekurang- kurangnya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Seterusnya keluarga, masyarakat, negara dan lebih tinggi lagi. Itu Tanggungjawab kita. Sama ada sedar atau tidak. Memang itu fitrah kita. Allah SWT ada berfirman dalam surah al- Baqarah ayat 30 yang bermaksud:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Sekarang ini apa permasalahannya?

Mitos kepimpinan...hal KEDUDUKAN

Ramai yang berfikiran bahawa sifat kepimpinan seseorang akan terserlah setelah menjadi ketua atau orang nombor 1 dalam sesebuah organisasi. Orang nombor 1 ini dianggap berpengaruh dan dapat memimpin organisasi dengan berkesan.

Namun, satu fakta yang menarik yang perlu diketahui oleh ahli organisasi bahawa 99% kepimpinan berlaku bukan daripada pihak atasan, tetapi datang daripada peringkat pertengahan organisasi.

Selalunya, dalam setiap organisasi mempunyai seorang ketua bukan? Jadi apa yang akan dilakukan apabila kita bukan di kalangan ketua tersebut.....